Annons

 i Eko/Miljö

Blekinge har vi antagligen ett av Europas bästa gäddfiske och förhoppningsvis även i framtiden. Ett problem i dag är att det nästan helt saknas kunskap om fritidsfiskets omfattning eller effekter på bestånden.

Det är en kunskap som är nödvändig och en absolut förutsättning för utveckling av sportfisketurism och fritidsfiske.

Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Havs- och vattenmyndigheten och Karlskrona fishing kommer vi under 2016–2017 att genomföra enkätstudier och intervjuer med sportfiskare. Enkäten kan fyllas i flera gånger och ger svar på bland annat hur ofta man fiskar och vad man fiskar.

Ett stadigt växande fritidsfiske kan ha stor betydelse för utvecklingen av Blekinges gädd- och abborre-bestånd.

– Svaren från enkäten kommer att ge oss det underlag vi behöver för att kunna förvalta fiskbestånden på ett hållbart sätt. Fritidsfiskare, yrkesfiskare och sportfiskeaktörer ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet samtidigt som risken för en beståndskollaps och betydande fångst- eller inkomstbortfall minskar, säger marinbiolog Martin Stålhammar på Länsstyrelsen.

Mer information om projektet och enkäten hittar du här http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/fiske/Pages/Hjalp-Blekinges-gaddor-genom-en-enkat.aspx

För mer information kontakta Martin Stålhammar, marinbiolog/limnolog, LOVA, 010-224 02 28, martin.stalhammar@lansstyrelsen.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera