Den fortsatta kartläggningen av sedimenten i sjö-, älv och havsbottnar i anslutning till gamla trä- och pappersindustrier i Norrland är nu redovisad i en ny rapport: ”Kartläggning och riskklassning av fiberbankar i Norrland”. Till skillnad från i tidigare undersökningar längs Västernorrlands kust har nu även fiberhaltiga sediment i inlandsvatten undersökts…

Läs mer här -> SGU