Annons

 i Eko/Miljö

Riksdagen beslutade idag om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. En del av dagens beslut rör så kallade skyddade älvsträckor. Tack vare en motion från Miljöpartiet har regeringen, under riksdagens beredningsarbete, vidtagit åtgärder och tillsatt en utredning som förväntas avveckla den undantagsregel som idag utgör ett hot mot skyddade älvsträckor.

– Vi i Miljöpartiet är mycket nöjda med resultatet av vårt initiativ. Det fanns inte några signaler om att denna fråga skulle tas på allvar när motionen skrevs under förra höstens allmänna motionstid, säger Jan Lindholm, riksdagsledamot (MP).

– Inte minst för företagare inom turism, friskvård och hälsa så innebär det att man äntligen vågar investera i anläggningar där det orörda strömmande vattnet är en av förutsättningarna, säger Jan Lindholm (MP).

– Vår förhoppning är nu att utredningen lägger ett rakt och enkelt förslag om att undantagsformuleringen stryks snarast, så att våra skyddade älvar verkligen skyddas från de upprepade angrepp som de löpande utsätts för från exploateringsintressen, säger Jan Lindholm (MP).

BAKGRUND:
1986 fick Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven ett skydd mot utbyggnad genom den dåvarande naturresurslagen. Sex år senare stärktes skyddet samtidigt som älvarna fick betäckningen ”Nationalälvar”. Då gavs även motsvarande skydd till ett antal älvsträckor i andra vattendrag.

Industrin och kraftbolagen har vid upprepade tillfällen försökt kringgå skyddet i syfte att exploatera det i miljöbalken skyddade riksintresset. Den bakdörr som industrin försökt använda är lagens formulering för ”undantag som endast förorsakar obetydlig miljöpåverkan” i 6 § 4 kap. i miljöbalken.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Jan Lindholm, 070-319 74 86
Sandra Ahlstrand, pressekreterare 072-229 01 65

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera