Annons

 i Eko/Miljö

Viktig information! Huddinge kommun avråder från att äta fisk från flera insjöar!

Huddinge kommun avråder från att äta fisk fångad i Magelungen, Drevviken och Trehörningen. Huddinge kommun uppmanar också till extra försiktighet med att äta fisk från Långsjön och Orlången.

Bakgrunden till att Huddinge kommun avråder från att äta fisk från Magelungen och Drevviken är att mätningar visar att halterna av PFAS överstiger EU:s nya riktvärden för fisk.

Vad gäller uppmaningen till extra försiktighet med att äta fisk från Långsjön och Orlången är bakgrunden att mätvärdena ligger mycket nära EU:s nya riktvärden.

2020 sänkte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) kraftigt det hälsobaserade riktvärdet för det tolererbara veckointaget.

Vad gäller Trehörningen avråder kommunen från konsumtion på grund av för höga värden av PCB och PBDE. Mätningar på fisk fångad i Trehöringen visar att PFAS ligger under de rekommenderade gränsvärdena.

– Att få i sig dessa miljögifter orsakar inte akuta hälsoproblem. Anledningen till att man avråder eller uppmanar till extra försiktighet beror på att ämnena lagras och ackumuleras länge i kroppen. Vår avrådan är en försiktighetsåtgärd, säger Toralf Nilsson, teknisk direktör Huddinge kommun.

Viss försiktighet med konsumtion av fisk från övriga sjöar

Vad gäller konsumtion av fisk fångad i Huddinges övriga insjöar uppmanar kommunen till viss försiktighet. Anledningen är att kommunen i dagsläget inte har tillgång till färska mätningar på fisk från dess sjöar – men med utgångspunkt i de generella råd som tagits fram av Livsmedelsverket angående insjöfisk är en riktlinje är att inte äta fisk fångad i insjöar mer än någon gång eller några gånger per år. Särskild försiktighet gäller för barn, ungdomar och gravida.

– Vi vet att Huddinge kommuns sjöar, liksom många andra stadsnära sjöar, har miljöproblem på grund av användning av miljöfarliga ämnen i samhället. Tyvärr är många av dessa ämnen persistenta, det vill säga de bryts ned väldigt långsamt eller inte alls. Även ämnen som förbjöds för många år sedan kan finnas kvar i höga halter i miljön och ackumuleras i exempelvis fisk, säger Anette Olovborn, avdelningschef för miljö och klimat i Huddinge kommun.

– Huddinge kommun satsar på rening och en mängd åtgärder för att långsiktigt få en bättre vattenkvalité i kommunens sjöar, men miljögifter är en svår nöt att knäcka för oss alla som arbetar med vattenkvalitet. Det är tyvärr en historisk miljöskuld vi lever med, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun.

Ingen avrådan från att fiska och bada

Huddinge kommuns avrådan om fisk ska inte ses som en avrådan från att fiska eller bada i de utpekade sjöarna.
– Vi avråder inte från bad utifrån milljögifter i fisk. Det finns inga studier som visat på att de tas upp genom huden. Däremot ska man undvika att dricka stora mängder av förorenat vatten, säger Anette Olovborn.

Mer information om Huddinges sjöar och vattendrag finns på huddinge.se

Mer om PFAS
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Flera PFAS-ämnen har förbjudits men många finns kvar i miljön långt efter att de slutat användas. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida:
Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se)
Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk (livsmedelsverket.se)

För mer information kontakta:
Anette Olovborn, avdelningschef natur och klimat Huddinge kommun, 070-198 80 00
Toralf Nilsson, teknisk direktör Huddinge kommun, 070-879 01 98
Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun, 070-3531394
Presstelefon Huddinge kommun (vardagar 8-17), 08-535 301 05

Här kan du läsa mer om PFAS – Vad är PFAS? Är det farligt? Hur undviker jag det? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om de högfluorerade ämnen som finns överallt ibland oss. Naturskyddsföreningen! Fler nyheter här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera