Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Signalkräftan är en främmande art som det numer är olagligt att importera, odla och sprida i naturen. Tidigare har den dock helt lagligt planterats ut i ett stort antal sjöar, bland annat i Vättern, där den idag spelar en viktig roll för fisket och för regionens utveckling. Kräftan har en viktig funktion i ekosystemet, men rollen är komplex och behöver utredas vidare.

Det konstaterar SLU i en ny rapport.

– Signalkräftan är en invasiv art och har alltid varit kontroversiell i vårt land. Eftersom signalkräftan nu finns i fler och tätare bestånd i Vättern, så har också andelen småkräftor ökat och det är rimligt att anta att kräftorna successivt har påverkat kringliggande flora och fauna, säger Patrik Bohman, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Kräftan har en viktig funktion inom ekosystemen i våra vatten: den äter både växter och djur samtidigt som den sönderdelar dött växtmaterial. Dessutom äts den av andra arter i sjön, t.ex. abborre.

– Det är viktigt att arten utreds i sin egen miljö så att den kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt, och då med hänsyn till kringliggande arter, menar Patrik Bohman.

Rapportförfattarna konstaterar att signalkräftan har en komplex roll i Vättern, och att man idag inte kan svara exakt hur och i vilken utsträckning de påverkar sjöns ekosystem. För att kunna genomföra en ekosystembaserad förvaltning av arten behövs ytterligare kunskap, och i rapporten beskrivs ett stort antal försök som kan genomföras för att skapa ett ännu bättre underlag för förvaltningen.

Läs rapporten: Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera