Annons

 i Notiser

Nästa år blir det om fiskeriverkets nya regler vunnit laga kraft alltså förbjudet att som fritidsfiskare sälja sin havsfångade fisk utan fiskelicens och fartygstillstånd. Fiskeriverket har hävdat att det trots de nya stramare regelverket skall finnas utrymme även för fritidsfiskare att ansöka om dessa tillstånd, och på så vis kunna fortsätta sälja sin havsfisk. Dock måste man kunna redovisa en årlig försäljning på minst tjugotusen kronor.

I norrbotten är dock stämningen svart som vinternatten utanför stugfönstret. Här talar man om slutet för det kommersiella fritidsfisket, och sveket från fiskeriverket.

Läs mer här -> Kuriren

Läs även +Fisheco 19/11 -> Svartfisket fortsätter…

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera