Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

Pressmeddelande från Sportfiskarna! Industrifisket efter strömming i Egentliga Östersjön blir av med sin MSC-certifiering. Anledningen är den försämrade beståndssituationen.

2020 MSC-certifierades en stor del av strömmings- och skarpsillfisket i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Detta trots vetskapen om att fisketrycket ökat och fångsterna blivit allt sämre för det kustnära fisket på senare år. Samtidigt har Sverige ett fiskesystem som tillåter storskaliga industritrålare att gå nära kusten, till och med innanför trålgränsen, för att svepa upp enorma mängder strömming.

I Sportfiskarnas arbete för att rädda strömmingen i Östersjön har vi det senaste året rapporterat om bland annat systematisk felrapportering av fångsterna från industrifisket, en kraftig minskning av snittstorleken på fångsten, kraftigt försämrat fiske för sportfisket och det kustnära fisket samt det orimliga i ett fiskesystem där fångsterna går till industriändamål i stället för humankonsumtion. Sportfiskarna har tidigare även lämnat in synpunkter på miljömärkningen av industrifisket i Östersjön där förbundet har påtalat att märkningen vilar på en felaktig grund.

När Internationella havsforskningsrådet (ICES) i slutet av maj släppte sina rekommendationer för 2022 års kvoter konstaterades att strömmingsbeståndet i Egentliga Östersjön fortsatt var under hård press. Sedan statistik började föras 1974 har beståndsstorleken för strömming uppskattats minska med 81 %. Beståndssituationen har försämrats stadigt sedan 2014, fisketrycket har enligt ICES beräkningar varit för högt sedan 2015 och beståndet har i årets rådgivning hamnat under referensnivån. Detta har föranlett en suspendering av MSC-certifieringen. Sammantaget innebär detta att strömming från Egentliga Östersjön inte får säljas som MSC-certifierad efter 15 september i år.

Även situationen för strömmingen i Bottenhavet och Bottenviken är fortsatt allvarlig. Sportfiskarna fortsätter därför att bevaka strömmingskrisen längs hela ostkusten. De senaste månaderna har det rapporterats om katastrofalt dåliga fångster för det småskaliga kustfisket längs Norrlandskusten, ett fiske som bland annat förser surströmmingsproducenterna med råvara. Fler nyheter om strömmingskrisen kommer framöver.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!