Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Ingen enkel sak att fasa ut kompensationsutsatt lax! En nyligen publicerad studie från SLU visar att odlad kompensationsutsatt lax har haft en negativ påverkan på vildlaxens genetik. Därmed menar forskarna bakom studien att utsättningen av ca 1.7 miljoner laxar i de utbyggda älvarna bör upphöra. Sportfiskarna vill nyansera den väl drastiska bilden.

Sportfiskarna anser att det är av största vikt att bevara vildlaxbeståndens unika genetiska egenskaper men ifrågasätter om felvandrand kompensationsodlad lax verkligen är ett stort problem idag.

Kompensationsodling sker idag i fasta anläggningar i utbyggda älvar där möjligheten till naturlig lekvandring för lax och andra fiskar förstörts. Odlingen har ingenting gemensamt med kassodling av lax i Norge då laxen här sätts ut som fettfeneklippta smolt i älven. Dessa kompensationsodlade laxar är i vissa fall det enda älvegna genetiska material som idag återstår. Vill man återetablera självreproducerande bestånd i de utbyggda älvarna är det detta material som kan utgöra grunden för en återetablering av det ursprungliga beståndet. Kompensationsodlad lax har således ett värde i sig… Läs mer här Sportfiskarna!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera