Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Mot bakgrund av de senaste årens svaga laxvandringar i Vindelälven beslöt Stiftelsen för Östersjölaxen och näringslivsprofilen Jan Wejdmark att under en treårsperiod lösa ut två av de laxfällor som fiskar inom Umeälvens fredningsområde. 

– Vi räddade så många som 1000 laxar, säger Thomas Johansson, verksamhetschef på Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Det är viktiga laxar för Vindelälvslaxens fortlevnad. Situationen för vildlaxen i Vindelälven har de senaste åren sett mörk ut. Vandringsproblematik kring Sveriges största vattenkraftverk, Stornorrfors, oroande sjukdomsläge och ett omfattande dispensgivet fällfiske efter lax i Umeälvens mynningsområde har gjort livet svårt för Vindelälvslaxen. 

– Man kan se det som att Länsstyrelsen i Västerbotten år efter år sanktionerat att närmare 3000 laxar fångats inom det fredningsområde som har till uppgift att skydd den utsatta Vindelälvslaxen. Vi var helt enkelt tvungna att agera, säger Thomas. 

Få laxhonor även 2018 År 2017 fångades 3011 laxar inom fredningsområdet. Samma år var den totala uppvandringen i Vindelälven 4 100 laxar. 2018 såg uppvandring förvisso bättre ut. Närmare 14 000 laxar steg upp i älven. 

– Sett till siffrorna var laxvandring i paritet med rekordåret 2013, fortsätter Thomas. Merparten av 2018 års laxar var dock dessvärre smålaxar och de stora honorna, som är så viktiga för beståndet, lyste även i år med sin frånvaro. 

– Så trots goda siffror risker reproduktionen 2018 ändå att bli oroväckande låg. Svaga elfiskeresultat De senaste årens svaga reproduktion av lax i Vindelälven bekräftas också av årets elfiskeresultat. 

– Länsstyrelsen i Västerbotten elfiskar varje år ett stort antal lokaler längs Vindelälven. Det gör man för att se hur leken har gått och samtidigt beräkna hur många laxungar som finns i älven. Årets elfiske gav endast 2 laxungar på hela 27 olika lokaler, säger Thomas. 

Detta ger tätheter på 0,1 laxunge per 100 m2 . För bara fyra år sedan hade Vindelälven tätheter på 40 laxungar per 100 m2 . Läget är minst sagt bekymmersamt. 1000 laxar räddade Mer glädjande var istället resultatet av det avtal som Stiftelsen för Östersjölaxen och Jan Wejdmark, i somras, slöt med en yrkesfiskare i mynningsområdet. 

– Fisket inom Umeälvens fredningsområde fångade i år 2002 laxar, berättar Thomas. 2016 var den fångsten 3611 laxar och 2017 landade den på 3011. Det är dessa siffror som ligger till grund för den uppskattade numerär som de två inlösta fällorna ska ha inneburit i räddade laxar 2018. 

– Vi får förstås inga definitiva siffror men tack vare avtalet pekar beräkningarna på att vi gett ytterligare 1000 laxar chansen att vandra upp i Vindelälven. Stopp för allt fiske – Så länge länsstyrelsen fortsätter att bevilja dispenser för fisket inom fredningsområdet tvingas vi fortsätta att hitta alternativa vägar för Vindelälvslaxens fortlevnad, menar Thomas. 

Vårt mål är att allt fiske med mängdfångande redskap inom det fredade mynningsområdet redan till nästa säsong ska ha upphört helt. Det tror vi är direkt nödvändigt för att Vindelälvens laxbestånd ska ha en chans att överleva, avslutat Thomas. 

Mer om bakgrunden till initiativet hittas på balticsalmonfund.com/vindelalven 

Stiftelsen för Östersjölaxen. Kontakt Thomas Johansson Stiftelsen för Östersjölaxen Tfn 070-581 70 29 thomas@balticsalmonfund.org balticsalmonfund.com

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera