Annons

 i Mässor

Svenska Meteträffen är en privat anordnad träff där alla meteintresserade oavsett ålder, kön eller erfarenhet är välkomna. Träffen vill främja och sprida intresset för metet i Sverige där duktiga föreläsare, butiker och olika intressegrupper ger dig som deltagare möjlighet att köpa de senaste prylarna, lära dig mer om fisket samt diskutera och dela erfarenheter med varandra.

Olika företag som säljer utrustning för mete finns på plats och ger dig möjlighet att köpa med dig meteprodukter hem. Dessutom kommer flera duktiga och inspirerande föreläsare att hålla olika föredrag och visa upp metet på träffen för att inspirera och dela kunskaper med dig.

Träff med inriktning på social samvaro
En stor del av träffen kommer ligga på den sociala biten där metare träffas för att diskutera metet och dela med sig av sina erfarenheter.

En happening på kvällen med föredrag av Birger Holmqvist gör att både besökare och utställare kan stanna och snacka fiske och umgås vilket knyter ihop träffen och gör den unik i sitt slag. Här blir det också grillbuffé, fest och tävlingar för den som är med kvällen ut.

Föredrag och föreläsare
Träffen är tänkt att visa upp metets allra bästa sida och inspirera både blivande och gamla ”metare” att ge sig ut att ge sig ut och fiska mer men också öka kunskapen och förhoppningsvis även fångstresultaten för besökarna.

Flera välkända och inspirerande föreläsare kommer under träffens gång att hålla olika föredrag och visa upp bilder och filmer och dela med sig av sina tips och erfarenhet. Det blir också fiske ”live” i Helgeå där olika tekniker visas och diskuteras.

Förköp inträde
Det krävs att du förköper ditt inträde för att få deltaga. Du får då ett personligt medlemsnummer som ger dig tillträdde till meteträffen och en massa spännande aktiviteter. Träffen som äger rum den 7-8 mars 2020 i Knislinge, Nordöstra Skåne. Träffen riktar sig till meteintresserade i alla åldrar.

Läs mer här -> Svenska Meteträffen

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera