Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Den 22 maj är det dags för den internationella dagen för biologisk mångfald. Detta uppmärksammas i akvariet på Havets Hus genom att vi lyfter fram våra bevarandeprojekt och framför allt att vi nu för första gången försett våra småfläckiga rödhajar med sändare, inför hajsläppet den 28 juni.

Biologisk mångfald handlar om mångfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sådant vi behöver för att leva, såsom mat och ren luft. Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen. Exempelvis har en tredjedel av alla korallrev försvunnit och ca 90% av världens fiskbestånd är fiskade till sin gräns.

Globalt sett har dessa faktorer störst påverkan på naturen:

1. Land- och havsanvändning. Exempelvis skogsavverkning, gruvbrytning och oljeborrning.

2. Direktexploatering av djur och växter. Exempelvis jakt och fiske.

3. Klimatförändringar.

4. Utsläpp. Exempelvis från industrier och fordon.

5. Främmande arter som sprider sig till nya områden och slår ut andra arter.

Havets Hus bevarandeprojekt

Under maj har vi försett de småfläckiga rödhajar som ska släppas ut den 28 juni med sändare. Hur det gått till och varför detta är viktigt är något vi kommer att prata om under guidens val den 22:a maj.

Dagsprogram den 22:a maj 2022

Tid     Aktivitet

11.30 Dagens matning

13:00 Guidens val, om sändarförsedda hajar

14:00 Visste du att…

Reservation för ändringar

Programmet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 


Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera