Annons

 i Eko/Miljö

Kanske trodde du att man kartlägger olika fiskarters lekområden genom att studera platser i haven? Inte i denna studie utförd av Fiskeriverkets kustlaboratorium. Att ute på fält försöka finna dessa lekplatser genom storskaliga inventeringar, ansågs vara för dyrt. Istället valde man att finna lekplatser för arter som; gös, sik, strömming, flundra, siklöja och piggvar, genom att intervjua bl.a. yrkesfiskare, husbehovsfiskare och sportfiskare. 156 personer intervjuades totalt och av dem var 140 fiskare av något slag, 12 personer var länsfiskekonsulenter i Norrbotten och Skåne län.

Tanken är att kartläggningen av lekområdena ska underlätta vid inrättandet av marina skyddsområden på dessa platser. Just dessa skyddsområden är våra hav beroende av för att inte gå under, både i världshaven och i vår närhet vid den Svenska kusten. Om fler marina reservat eller skyddsområden upprättas kan fiskar av olika arter få oaser av säkerhet, där möjligheten för reproduktion och återväxt får säkra framtidens mångfald i haven.

Läs mer här -> Fiskeriverket

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera