Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.

Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter.

– I takt med att arten sprider sig i svenska vatten blir behovet av att ta fram kunskap om artens effekter och effektiva förvaltningsåtgärder allt mer akut, säger Ann-Britt Florin, projektledare och forskare vid SLU. läs mer här SLU

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera