Upptäckten har tagit forskarna på sängen. Den vitfingrade brackvattenskrabban (rhithropanopeus harrisii) har visserligen ökat i södra Östersjön sedan millennieskiftet, men den observerades första gången vid den estniska kusten så sent som 2011 och dess snabba spridning är en obehaglig överraskning för de flesta…

Läs mer här -> GP