Annons

 i Eko/Miljö

Idag presenterade kommissionen ett förslag som förbjuder handel med sälprodukter. Sälprodukter kommer från den säljakt som är nödvändig för att begränsa sälarnas skador på det kustnära fisket. Förbjuds handeln riskerar man det nödvändiga skyddet för fisket och dessutom skapar det etiska problem. Bakgrunden till förslaget är en dom från världshandelsorganisationen WTO.

 -Konsumenter efterfrågar mer lokalt fångad fisk men samtidigt ser vi att allt mer av fångsten tas av säl. Av passiva redskap som krok och garn kan upp till 90-95% av fångsten tas av säl, säger Tore Johansson, ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund.

Vi behöver en aktiv säljakt för att kunna förhindra en del av dessa skador och då är det viktigt att jägarna kan sälja de sälar som skjuts. Förbjuds det finns det risk för att intresset för jakten minskar och då är det yrkesfiskarna som får ta smällen, tillägger han.

EU tillåter säljakt och den är nationellt reglerad. I Sverige jagas drygt 300 sälar av en stam på över 90 000 och av dessa säljs en avsevärd del. Det finns således en efterfrågan på produkterna samtidigt som jakten också ger värdefulla bidrag till sälforskningen. Genom ett EU-finansierat projekt har man tagit fram moderna sätt att ta tillvara sälen och vidareutveckla produkter från skinn, späck och kött. EU är även en part av Konventionen om Biologisk Mångfald som binder unionen till att främja hållbart nyttjande av förnyelsebara naturresurser.

Kommissionen agerande i denna fråga är högst oetiskt och strider mot dess internationella förpliktelser, säger Anders Grahn, chef för intressebevakning och juridik på Svenska Jägarförbundet. Han tillägger; ”Samtidigt som man tillåter säljakt så försöker man begränsa tillvaratagandet. Vill kommissionen att jägarna bara ska jaga säl och sedan dumpa dem? Det kan vi aldrig acceptera eftersom vi och övriga samhället begär att vi tar tillvara bytet. Det finns andra lösningar och nu måste regeringen stoppa detta vanvettiga förslag som hotar det kustnära fisket och tar bort incitament för säljakt.

Kommissionens förslag är en del av ett större paket för att implementera en dom från WTO som kom i maj 2014.

-Ingenting i WTO-domen kräver att EU inför detta förbud; tvärtom, domen tillåter fortsatt handel så länge detta sker på lika villkor mellan WTO:s medlemsstater. Kommissionens beslut grundar sig på rent politiska överväganden och dessvärre en djup okunskap om hållbart nyttjande och en långsiktig förvaltning av den marina miljön, avslutar Anders Grahn.

För mer information kontakta:

Tore Johnsson, förbundsordförande, Sveriges Fiskares Riksförbund. Tel. width=0070 753 40 61

Anders Grahn, chef intressebevakning & juridik, Svenska Jägareförbundet. Tel.width=0070 33 99 252

Sveriges Yrkesfiskare representerar Sveriges yrkesfiskare.Yrkesfiskarna producerar den nyttigaste och renaste maten, direkt från naturen. SFR arbetar för ett uthålligt nyttjande, ekologiskt och ekonomiskt, av biologiska resurser vid hav, kust och sjöar.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Sveriges Yrkesfiskare representerar Sveriges yrkesfiskare.Yrkesfiskarna producerar den nyttigaste och renaste maten, direkt från naturen. SFR arbetar för ett uthålligt nyttjande, ekologiskt och ekonomiskt, av biologiska resurser vid hav, kust och sjöar.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!