Annons

 i Eko/Miljö

Kammarkollegiet och Storsjön-Bergs fiskevårdsförening hade ingen vidare framgång i sitt överklagande angående ett nytt kraftverk i Billstaån i Hackås. Miljödomstolens avgörande från februari i år om att Jämtkraft får riva det gamla kraftverket och bygga ett nytt står kvar, detta eftersom högsta domstolen har beslutat att inte bevilja något prövningstillstånd.

Kammarkollegiet och
Storjön-Bergs fiskevårdsområdet vill även att en fungerande fisktrappa ska vara ett villkor för det nya kraftverket. Miljödomstolen håller inte med, de tycker inte att bygget kommer att medföra någon försämring för fiskvandringen jämfört med idag. Därför avslogs yrkandena.

Även Miljööverdomstolen har tittat på ärendet och kommit fram till att det inte finns någon som helst anledning att betvivla miljödomstolens riktighet. Miljööverdomstolen har nu valt att inte pröva ärendet igen och beslutat att Jämtkraft inte behöver bygga någon fungerande fisktrappa.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera