Annons

 i Eko/Miljö

Föreningen Motala flugfiskare har genom bidrag från Sportfiskarnas jubileumsfond nu kunnat påbörja en återetablering av harren i Motala ström.

I ett första skede arbetar man med att förbättra biotopen genom att lägga ut grus vid Gamla Strömbron i Motala ströms övre del som harren kan leka på. Motala ström var före kraftverksutbyggnaden ett av de viktigaste lekområdena för Vätterns harrbestånd. I nutid finns dock inte några säkra observationer. Samtidigt har harrbeståndet i Vättern minskat.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera