Annons

 i Eko/Miljö

Kameraövervakning av svenska fartyg inom yrkesfisket rycker allt närmare. I dagarna har HaV lämnat ett förslag till regeringen hur detta ska kunna ske och vad det kommer att kosta.

Bakgrunden är ett önskemål från myndigheterna att kunna kontrollera att den sk landningsskyldigheten efterlevs, att oönskad fisk inte slängs tillbaka efter fångst av fartygen. Övervakningen kommer att kosta ca 8 mkr som ett första försök, vem som ska stå för denna kostnad är inte angivet men det är rimligt att anta att det beskostas via skattemedel.

Kameraövervakning är självklart också ett utmärkt verktyg för att kontrollera andra överträdelser från det allt mer ifrågasatta yrkesfisket där skandalerna avlöser varandra år ut och år in i samma takt som fiskbestånden utarmas. Frågan är om kameraövervakning verkligen är tillräckligt för att hantera en bransch som denna…

//FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera