Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

The International Forum for Rights and Security skriver en mycket oroande rapport kring Kinas aggressiva illegala fiske som nu påstås globalt skada världens marina resurser

Allt oftare anklagas Kina och den enorma fiskeflotta landet förfogar över för direkt och medvetet tjuvfiske på vatten som kan vara hundratals mil från flottans hemmahamnar. Stora frys och försörjningsfartyg följer fiskefartygen för att kunna hålla dom till sjöss en längre tid och på långa avstånd.

Enligt rapporten finns nu kinesiska flottan i allt fler områden, Väst Afrika, Stilla havet och Syd Amerika nämns. I länder som Sierra Leone säger myndigheterna att Kinas fiske har gjort stora skador på fiskpopulationer, inhemska fiskare går arbetslösa och familjer får gå hungriga. Kinesiskt fiske i reservat och i vatten med skyddade hajar är vanligt säger International Forum for Rights and Security.

I den mån fångster rapporteras från dessa kinesiska fartyg är de i underkant eller så ignorerar man helt att rapportera. Man går så långt som att peka ut Kinas fiske enbart som ett hot mot fisket på en global nivå!

//FishEco

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera