Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Nu är det klart vilka fem som är nominerade till det nyinstiftade vattenpriset ”Sjöstjärnan”. Priset går till någon som gör eller har gjort insatser för lokalt  vattenvårdsarbete.

 De fem nominerade är väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn. Prissumman är 50 000 kr och pengarna får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten, exempelvis åtgärder, information eller kompetensutveckling. Det kan röra sig om pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige. Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Förutom pengarna får vinnaren hedersdiplom och möjlighet att berätta om sitt arbete på årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 26–27 maj.

–  Det är ett nytt nationellt pris som delas ut för första gången i år. Vi vill lyfta fram och stödja miljöinsatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen som kommun, areella näringar och ideella intressen, säger Björn Sjöberg, chef på avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

Ett 80-tal förslag har kommit in till juryn och nu har fem av dessa valts ut av juryn. Vinnaren kommer attoffentliggöras i samband med Havs- och vattenforum.

De fem nominerade till vattenpriset Sjöstjärnan är:

  • Kävlingeåns Vattenråd. I samarbete med markägare, areella näringar och kommuner har Kävlinge vattenråd i 20 år bidragit till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom återmeandring av vattendrag, anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner. Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet.
  • Suseåns Vattenråd. Suseåns vattenråd föddes 2009. I rådet ingår allt från, enskilda markägare och verksamhetsutövare inom avrinningsområdet till LRF, Södra skogsägarna, Svenska turistföreningen Södra Halland, Suseåns sänkningsföretag av år 1955, Fiskevårdsområdet Norra Suseån, Friluftsfrämjande Halland, Falkenberg Sportfiskeklubb, Hallands Vattenkraftsförening, Naturevent Upplevelser och arrangemang, Berte Qvarn AB samt Halmstads, Falkenbergs och Hylte kommuner.
  • Ingemar Alenäs, Falkenberg kommun. Ingemar Alenäs har med stort engagemang medverkat till att dammen och intagsgaller vid Hertings kraftstation i Falkenberg byggdes om och nu medger fri passage för upp- och nedvandrande fauna i nedra delen av Ätran. Han har även guidat många besökare kring projektet och informerat om behovet av miljöåtgärder i våra vattenförekomster.
  • Åsa Widen, Umeälven. Åsa Widén har varit projektledare för projekt Umeälven sedan flera år. Från att ha varit ett litet lokalt projekt initierat av de lokalboende vid Umeälven har projektet växt till att bli ett nationellt projekt i framkraft när det gäller miljöanpassningar för vattenkraften. Utöver att vara projekt- och processledare har Åsa Widén själv bidragit till inventeringar i älven, flödesberäkningar och skrivit rapporter.
  • Skeboåns sportfiske. Projekt Skeboåns Sportfiske startades under 2010. Arbetet bedrivs helt ideellt av i huvudsak tre personer. Projektarbetet bedrivs utifrån tre mål:Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån, att genom olika intresseområden kring vattendraget tillsammans skapa unika samarbetsformer och att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i Roslagen.

Här kan du läsa mer om vattenpriset ”Sjöstjärnan” och HaV:s arbete med att stödja lokalt vattenvårdsarbete

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn width=0010-698 60 08, mobil width=0070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera