Annons

 i Eko/Miljö

Under fredagen kom Internationella havsforskningsrådets årliga rekommendationer, med det dystra beskedet att torskfisket bör stoppas i Kattegatt och skäras ner kraftigt i Skagerrak.

Under fredagen publicerade Internationella havsforskningsrådet (ICES) sina rekommendationer för fiskekvoter i Västerhavet 2020. Efter flertalet varningstecken rekommenderas nu ett torskfiskestopp i Kattegatt. Samtidigt måste fisket i Skagerrak skäras ner kraftigt, en minskning med 63 % i förhållande till förra årets rådgivning. Beskedet är inte oväntat, med tanke på det överfiske som år efter år tillåtits genom för högt satta kvoter och rapporter från provtrålningar med rekordlåga nivåer av flera bestånd. För Östersjöns östra torskbestånd rekommenderades nyligen ett fiskestopp år 2020.

–Oerhört allvarligt. Man blir både förbannad och ledsen över att vi fortfarande förvaltar gemensamma resurser så här illa. Det är ett monumentalt misslyckande, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sammanfattning torskbeståndet i Kattegatt
Ett tydligt exempel på kraftigt överfiske under många decennier. Under hela 1970-talet och fram till mitten av 80-talet låg landningarna på 12 000–22 000 ton. Under 90-talet försökte den vetenskapliga rådgivningen förgäves få ner kvoterna, samtidigt som fångsterna sjönk mot 6 000–8 000 ton. 14 år i rad under åren 2002–2015 rekommenderade ICES ett fiskestopp. Under samma år beslutade politiken om totalt 11 000 ton i kvot, en siffra som enligt ICES ligger över 16 000 ton om man inkluderar yrkesfiskets dumpning av fisk, så kallade utkast. Beståndet har enligt ICES data överfiskats samtliga år sedan 2002.

Beståndsstorleken är enligt ICES nyaste data den minsta uppmätta och årsklasserna födda 2017 respektive 2018 är också de historiskt svaga. Dessutom har dödligheten i fisket ökat igen. ICES förklarar det med att det nya systemet som Havs- och vattenmyndigheten införde 2017 med överlåtbara fiskekvoter har inneburit att yrkesfisket har minskat användningen av selektiva redskap (något även SLU säger här) när man bottentrålar havskräfta. Eftersom torsken fångas som bifångst i kräftfisket och kvoten för havskräfta har ökat kraftigt de senaste åren innebär nuvarande bottentrålning efter havskräfta i Kattegatt sannolikt att dödligheten på torsk ökar kraftigt.

Sammanfattning torskbeståndet i Skagerrak/Nordsjön
Under 1960- till 1980-talet var fångsterna på flera hundratusen ton, för att sedan dess ha sjunkit kraftigt till en stabilt låg nivå under 2000-talet. Nordsjöbeståndet är ett ikoniskt och kommersiellt mycket viktigt bestånd. Det är utbrett över ett stort område och består sannolikt av olika delbestånd, vilket gör förvaltningen svårare. Precis som för Kattegattbeståndet rekommenderade ICES ett fiskestopp under större delen av 00-talet. Trots detta så sattes kvoterna under denna period aldrig under 20 000 ton/år.

En ny förvaltningsplan 2008 och en reglering av fisket 2009 innebar en positiv trend under flera år, men ett fortsatt högt fisketryck i kombination med flertalet svaga årsklasser har inneburit en ytterligare nedgång. Beståndet är nu under biologiskt säkra gränser (Blim) och situationen kompliceras av att torsken fångas som bifångst i många andra fisken, vilket inneburit höga utkast.

Beslut i december
Samtidigt är det inte säkert att rekommendationerna verkställs, särskilt med tanke på hur tidigare rekommendationer ignorerats och kortsiktiga vinstintressen i fisket fått stort inflytande. Det slutgiltiga beslutet tas i december, då EU:s ministerråd träffas för att fastställa fiskekvoterna för Nordsjöområdet. Samtidigt behövs förhandlingar med Norge om flera fiskekvoter. EU:s medlemsstater har tidigare beslutat att senast år 2020 stoppa överfisket genom att besluta om kvoter som ligger i linje med de vetenskapliga råden, ett löfte inte många tror kommer att hållas. Hösten 2019 är sista chansen.
 

Läs rådet för Kattegatts torskbestånd här.
Läs rådet för Nordsjöns/Skagerraks torskbestånd här.
 

Mer information:
Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna, 08-410 80 636
Markus Lundgren, regionchef Sportfiskarna, 08-410 80 627

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera