Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Kryphål i regelverket utnyttjas för fiske med fasta redskap vid Ljungan! Ett sorgligt fall av slarv med förbudsreglerna och inget kan göras för att stoppa det!!!

Enligt det regelverk, den författningssamling som reglerar fisket längs Östersjökusten (FIFS 2004:36) så är allt fiske efter lax i och i närheten av Ljungan förbjudet. Detta då det vilda beståndet i Ljungan är ett av de tre mest hotade bestånden i landet enligt ICES, Internationella Havsforskningsrådet.

Beståndet i Ljungan anses så hotat att allt sportfiske har stoppats för att skydda laxen vilket är en ovanlig åtgärd. Missen i regelverket har nu lett till att det finns två laxfällor i Ljungans fredningsområde vilket betyder att det fiskas med fasta redskap på ett synnerligen hotat och känsligt bestånd av vild lax.

– Det handlar om två fällor och den som ligger närmast mynningen ligger nära Ljungans utlopp precis nedanför Brattberget med ledarmarna från land och den andra fällan ligger bara ett stycke längre söderut också nära land i djupkanten där fisken går in mot Ljungan, säger Daniel Persson, fiskerättsägare och passionerad sportfiskare i området och den som slog larm om dessa fällor.

– Det är illa att myndigheterna inte kan göra någonting och att ett kryphål, en miss i regelverket kan utnyttjas på det här sättet. Från fiskerättsägarna och sportfiskarna i Ljungan görs allt för att skydda våra laxar och vi har därför tillsammans med HaV helt förbjudit fiske efter lax i Ljungan nu under flera år.

– Det är beklagligt att en miss i regelverket gör att det inte behövs något särskilt tillstånd för att fiska med laxfällor och att missen nu utnyttjas på det här sättet. Även om du strikt juridiskt har rätten på din sida så kan man ju tycka att moral och etik och omtanke om ett hotat, känsligt fiskbestånd skulle göra att sunt förnuft skulle få råda. Det borde vara självklart att inte fiska med fasta redskap på ett bestånd som är ett av de tre mest hotade bestånden av vild lax som vi har just nu, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Stiftelsen för Östersjölaxen har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Västernorrland där Länsfiskekonsulent David Jonsson konstaterar att de inte kan göra något åt de nu två fasta redskapen då det inte regleras i lagstiftningen – att laxfällor är förbjudna i området. Det är dock skrivet att all vild lax som fångas ska återutsättas men sen årsskiftet finns inget undantag från utkastförbudet vilket innebär att all fisk som landas i fällorna nu måste behållas.

Stiftelsen för Östersjölaxen har även varit i kontakt med Havs- och Vattenmyndigheten. Håkan Carlstrand säger att en översyn planeras att göras till nästa år av bestämmelserna i fredningsområdena längs norrlandskusten. Till i år finns det dock olyckligtvis inget att göra då fisket redan är i gång. Den röda linjen markerar fredningsområdet och den blå linjen är restriktionsgränsen in mot mynningsområdet. De röda cirklarna är den plats där laxfällorna ligger. Fler relevanta nyheter hittar du här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera