Annons

 i Eko/Miljö

Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, ”Skit inte i Östersjön”.

WWF har under april och maj kontaktat ett 50-tal kryssnings- och färjerederier med anledning av WWFs initiativ ”Skit inte i Östersjön”. De fick frågan ”Kan ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön samt att avloppsvattnet antingen effektivt renas ombord eller i sin helhet lämnas vid särskilda mottagningsanordningar i hamn?” Enligt svaren hanterar bara ett fåtal sitt avloppsvatten på ett sätt som inte bidrar till övergödningen.

– När hamnarna har mottagningsanordningar med tillräcklig kapacitet finns ingen ursäkt längre att fortsätta med avloppsdumpningen. Det här är en helt onödig belastning för Östersjön som bör åtgärdas så fort som möjligt, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.
– Kryssningsindustrin tjänar stora pengar på turismen varje år och har ett ansvar att minska påverkan på miljön för att kunna erbjuda sina kunder ett rent och friskt hav. Den skjuter sig själv i foten när de motarbetar ett starkare regelverk, säger Åsa Ranung, chef för WWFs vattenmiljöarbete.

Bland de internationella färjelinjerna som trafikerar Östersjön bekräftar cirka hälften att de lämnar sitt avloppsvatten i hamn. När det gäller kryssningsföretagen svarar få av dem själva men meddelar via branschorganisationen, Cruise Lines International (CLIA), att de inte är villiga att göra något sådant åtagande.

FNs sjöfartsorganisation (IMO) beslöt 2011 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2016. Ett villkor är att länderna har tillräcklig kapacitet att ta emot avfall. Sverige och sju andra Östersjöländer har meddelat IMO att mottagningsanläggningar nu finns tillgängliga.

Men motståndet har varit starkt från kryssningsindustrin. Beslutet i IMO har skjutits upp flera gånger och ett förbud kan tidigast börja gälla 2019

En undersökning som WWF gjort bland 200 kryssningspassagerare i Helsingfors under maj 2015 visar att 93 procent i framtiden hellre väljer ett fartyg som inte dumpar avloppet i Östersjön.

Fakta:
Kryssningsindustrin tjänar stora pengar på turismen varje år. Organisationen Cruise Baltic uppskattar att passagerare och besättning på kryssningsfartygen spenderar sammanlagt 346 miljoner euro årligen i Östersjöhamnarna. Ytterligare 339 miljoner euro spenderas för själva driften av fartygen, inklusive bränsle och utrustning. Totalt beräknas kryssningsverksamheten årligen generera 685 miljoner euro i inkomster samt 6 155 arbetstillfällen. Om man dessutom räknar indirekta effekter (t ex anställda och leverantörers inköp) fördubblas dessa siffror.

Övergödningen från sjöfartens avloppsvatten är liten i förhållande till utsläppen från jordbruket. Många av utsläppen är koncentrerade till en kort tid på året under sommaren, vilket gör att de lokalt kan ha en påtaglig effekt.

För frågor, kontakta:

Åsa Ranung, chef för WWFs vattenmiljöenhet, width=0070-669 92 90
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 05
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, width=0070-629 10 77

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera