Annons

 i Eko/Miljö

Igår kom det sedan länge förväntade lagförslaget om ny lagstiftning för vattenkraften. Förslaget är i grunden bra i och med att miljömålen för vatten enligt EU:s vattendirektiv nu får status av gränsvärdesnormer. Det betyder att verksamheter, som om de trots att alla skyddsåtgärder genomförs fortfarande påverkar vattenmiljön för mycket, inte kan ges tillstånd.

Men samtidigt finns det bekymmer med lagförslaget anser Älvräddarna. Regeringen föreslår att ta bort den samhällsekonomiska avvägningen vilken finns idag, och som gör att rena hobbyprojekt inte tillåts, samtidigt som de stora kraftbolagen inrättar en fond som ska bekosta åtgärderna upp till 85 procent. Risken är därmed överhängande att mängder av småskaliga kraftverk som spelat ut sin roll i energisystemet och idag endast utgör miljöproblem i våra vattendrag, blir kvar, fast med fiskvägar. Fiskvägar är en bra kompromiss i dammar och kraftverk som är viktiga för det allmänna, till exempel storskaliga kraftverk eller dammar som är viktiga kulturmiljöer. Men de allra flesta av de minsta är inte så viktiga. Det borde istället vara enklare att avveckla dessa, gärna med medel från fonden, men det kommer inte att hända om lagförslaget går igenom riksdagen i höst anser Älvräddarna.

-Det är uppenbart att de småskaligas lobbyarbete har gett effekt, eftersom förslaget inte är baserat på samhällsekonomiska avvägningar, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Förutom det ska den av många kritiserade och aldrig remisshanterade så kallade Nationella strategin fås genomslag, för att skydda den storskaliga vattenkraften mot miljöanpassningar. De småskaliga som idag saknar tillstånd ska också skyddas mot förelägganden från tillsynsmyndigheterna, vilket jämfört dagens system kommer att bromsa takten på reella åtgärder i våra vattendrag.

-Anledningen till detta moratorium stavas ”energiöverenskommelsen”. Regeringen vågar inte riskera att den spricker eftersom det är ett politiskt högprestigeprojekt, menar Christer Borg.

Energiöverenskommelsen har träffats mellan S, MP, C, KD och M, och inga lagförslag läggs som riskerar att få backning från något av de ingående partierna. Vissa centerpartister har krävt moratorium mot förelägganden från tillsynsmyndigheten, men det finns ingen riksdagsmajoritet för detta förslag. Älvräddarna anser att det är beklagligt att regeringspartierna lägger sig platt för ett partis önskemål om skydd för en mycket liten skara ägare av obsoleta småskaliga kraftverk. Samtidigt glömmer man hundratusentals fiskerättsägare som får sin äganderätt inskränkt på grund av alla meningslösa dammar och småkraftverk.

Remissvar ska lämnas in till regeringen senast 2 oktober.

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera