Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Länsstyrelsen Skåne föreslår att ett kraftigt förstärkt marint områdesskydd i Öresund, och att det inrättas ett gemensamt svenskt-danskt råd för Öresunds marina miljö. Förslaget framförs i slutrapporten av regeringens uppdrag om Öresund.

Uppdrag från regeringen 2020

Regeringen gav i juli 2020 Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Uppdraget var bland annat att analysera och redogöra för den lämpligaste skyddsformen i Öresund. Länsstyrelsen skulle också föra en dialog med danska myndigheter och analysera vilka bevarandevärden som kan gynnas av ett likartat områdesskydd på dansk och svensk sida av Öresund.

Förslag om starkare skydd i nio områden

När utredningen nu redovisas för regeringen föreslår Länsstyrelsen Skåne att det marina skyddet förstärks i nio områden i Öresund:

•Grunda hårdbottnar i Höganäs

•Norr om Helsingborg

•Söder om Råå

•Norr om Landskrona

•Staffans bank och djuprännan

•Valgrundet med omgivande vatten

•Hårdbottnar väster om Barsebäck

•Lomma

•Sjollen med omgivande vatten

•Limhamnströskeln

•Bunkeflo strandängars förlängning

Länsstyrelsens förslag är att områdena mellan Malmö och Köpenhamn prioriteras: Sjollen, Limhamnströskeln och Bunkeflo strandängars förlängning.

Gemensamt avtal med Danmark

–Det här är åtgärder som vi vill genomföra på sikt på den svenska sidan. Men i utredningen betonar vi vikten av ett gemensamt samarbete med Danmark. Öresund är vårt tillsammans och här behöver vi få till en gemensam avsiktsförklaring eller ett bilateralt avtal, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

I en sådan avsiktsförklaring bör följande punkter ingå:

• Åtgärder för hållbart fiske

•Gemensamma fiskeregleringar

•Hantering av spökgarn

•Trålförbud i Kilen

•Trålförbud utifrån en naturmässigt grund • Gemensamma regler för undervattensbuller

•Förbud mot utsläpp av scrubbervatten

•Gemensamma utsläppsvillkor (avloppsvatten)

• Begränsa utfyllnader

• Minimera bottenpåverkan i Öresund

Länsstyrelsens förslag är att det inrättas ett gemensamt råd för skydd och förvaltning med representanter för forskning, Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och det danska Miljøministeriet.

Biosfärområde Öresund

Utöver det föreslår Länsstyrelsen att det inrättas ett Biosfärområde Öresund.

–Biosfärområde är ytterligare ett verktyg för en långsiktigt hållbar utveckling av Öresund. Ett biosfärområde bygger på lokalt engagemang så här behöver frågan drivas av kommuner, lokala organisationer och eldsjälar. Vi Länsstyrelsen stödjer gärna arbetet, säger Charlotte Carlsson, projektledare för rapporten på Länsstyrelsen Skåne.

Rapporten bifogas

För mer information, kontakta miljödirektör Annelie Johansson, 010-224 14 03 eller projektledare Charlotte Carlsson, 010-224 12 68.

Läs fler relaterade nyheter här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera