Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Laxens år invigs den 29 november i Göteborg. På plats finns generaldirektör och experter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Fiske-, fiskevårds- och miljöorganisationer, länsstyrelser, Jordbruksverket, regeringskansliet och forskare deltar också på invigningen. Intresseorganisationer som fått ekonomiskt stöd från HaV kommer och berättar om planerade aktiviteter under Laxens år. 

På torsdag den 29 november, klockan 16:00, invigs Laxens år 2019 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för alla de åtgärder och den forskning som genomförs och behövs för att bevara laxbestånden. Genom samarbete internationellt, nationellt och lokalt samlar, delar och utvecklar vi kunskap och medvetenheten kring laxen. Hur kan vi bevara, återställa och hållbart nyttja laxbestånden? Eftersom laxen ofta är en hävstång i arbetet för att skydda och restaurera älvar och vattendrag bidrar också Laxens år till att uppmärksamma allt det miljöarbete som sker vid älvar och vattendrag.

I svenska vatten finns det mer än 40 laxbestånd som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada, innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka.

HaV samordnar Laxens år 2019
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige. I nära samarbete med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter vill vi under Laxens år särskilt uppmärksamma och stödja initiativ för att informera om laxens situation samt genomförda och planerade projekt för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande.

Konferens och invigning

Den 29 november ordnar HaV en konferens om västkustlaxen, dagen avslutas med invigning av Laxens år 2019. 
Se hela programmet här. Alla föreläsare finns tillgängliga för intervjuer efter invigningen.

Datum: 29 november, 2018
Tid: 16.00-18.00 (konferens från 9.30)
Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Program:

16.00-16.20 
Lansering av International Year of the Salmon – Laxens år 2019 
Jakob Granit, generaldirektör på HaV 

16.20-16.30 
Hur uppmärksammas Laxens år 
Intresseorganisationer som fått bidrag från HaV berättar om hur de vill uppmärksamma Laxens år 

16.30-18.00 
Mingel med buffé

 

Ett samarbete över gränser
International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen, övriga medlemsstater med atlantlax samt Norge.

Läs mer på webbplatsen för International Year of the Salmon.
Läs mer om Laxens år på HaV:s webbplats
Läs mer om laxbeståndet i svenska vatten och om hur HaV arbetar med lax.


Anmälan sker till:
Pernilla Johansson
Kommunikatör på Havs- och vattenmyndigheten
pernilla.johansson@havochvatten.se
Tfn 0721-41 32 35


För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Håkan Carlstrand, utredare, tfn 0730-59 90 90
Sofia Brockmark, utredare, tfn 0765-386281

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera