Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Laxsvepet 2022 från Östersjölaxälvar i Samverkan. Det ser ut att bli en sämre lax- och öringsäsong i år. Vi är nu en bit in i juli och ungefär halvvägs in i säsongen – dags att gör att snabbt svep och kolla läget i Östersjölaxälvarna.

Torneälven

Säsongen i Torneälvssystemet har hittills varit sämre än de senaste åren. Laxen verkar ha kommit sent till älven. Vattenflödet var högt under största delen av juni. Efter midsommar kom värmen och vattnet i älvarna var snabbt uppe på 20 grader.

Uppvandringen förbi räknaren i Kattilakoski, som ligger ca 10 mil upp i Torneälven, visade vid månadsskiftet 29 000 laxar. Det är ungefär antal som 2019 och 2020. Förra året, 2021, så var uppvandringen fram till den 1 juli över 56 000 laxar.

Inga sjuka eller döda fiskar har setts. Största kända lax hittills i år var en flugfångad lax Matkakoski 131 cm!

Kalixälven

Även I Kalixälven upplevs säsongen så här långt som att vara vara sämre än tidigare år. 1 juli hade ca 600 laxar passerat Jockfall, som ligger 10 mil upp i älven. Det är normalt under juli månad, vilket är den månad då den stora uppstigningen kommer. Det finns fortfarande förhoppningar om att fler laxar stiger upp i älven.

Inga sjuka eller döda fiskar har setts.

Åbyälven

Glädjande så verkar uppgången av lax i Åbyälven så här långt varit bättre än tidigare. Förhoppningsvis så håller i sig resten av säsongen. Tyvärr så har vi fortfarande dålig vår-uppgång av öring. Årets uppvadring ligger på en nivå som tidigare år.

Ett par laxar över metern har fångats med en största fisk på 113cm. Då det gäller öringar så är de största ca 65cm. enligt räknare i Hednäs så har det nu passerat 11 laxar och 8 öringar.

Fisketrycket under våren är jämförbart med tidigare år. Vissa perioder under vårfisket så har fisketrycket är högre på de nedre områdena närmast mynningen varit högre, vilket är normalt.

Inga sjuka eller döda fiskar har setts.

Tyvärr så så fick vi i år snabbt låga flöden och höga vattentemperaturer, som pendlat mellan l23-24 grader. Glädjande för fisken är att vi nu fått svalare väder och regn. Fisket i älven efter laxartade fiskar har varit stängt sedan den 27/6 och kommer att fortsätta vara stängt tills vi får vattentemperaturer under 18 grader.

Byskeälven

Säsongen startade upp med ett bra fiske i maj efter en lugn vårflod. Det har varit ett bra fiske även i juni fram till det att medelhavsvärmen kom vid midsommar. Största rapporterade fångade laxen mätte hela 125 cm. Uppvandringen hittills i Fällfors, 36 km från mynningen har varit i nivå med de bästa åren. Något fler fiskare än tidigare år.

Inga rapporter om sjuk fisk i år ännu.

Kågeälven

Säsongen i Kågeälveven har varit lite trögare än de senaste åren trots en lugn vårflod och en lång vårsäsong. På försäsongen fångades bara 138 öringar över 50 cm, med flera öringar kring 90 cm. Knappt 20 tal utlekta laxar fångades under vårfisket. Den första och hittills den enda nystigna laxen fångades den 1 juni och var 100 cm. Under juni sjönk vattenståndet drastiskt och lagom till midsommar så kom värmen och vi uppmätte temperaturer på närmare 24 grader i älven.

Rickleån

Från Rickleåns övre FvO rapporteras att en liten vårflod brukar ge svagt vårfiske och så även i år. Några överståndare av både lax och öring rapporterades men inga spektakulära fångster. Fisketrycket ganska normalt Fiskräknaren uppe i Robertsfors 25/6 har registrerat 29 öring och 1 lax vilket är normalt.

Ännu inga rapporter om sjuka fiskar.

Sävarån

Från Sävarån rapporteras glädjande mer fisk än tidigare år och inga sjuka eller döda fiskar.

Moälven

Från Moälven rapporteras uppvandringen tom v26 till 36 laxar. Samma period 2021 var 92 laxar. Lågt vatten och varmt rapporteras och det finns ingen fiskrapporter ännu.

Största lax som passerat kameran var 130cm.

Ljungan

Dåligt vårfiske, troligen pga extremt lågt vatten.

Ljungan stängde allt örings- och laxfiske den 1:a juni med anledning av de svaga bestånden.

Extremt lågt flöde forfarande i skrivande stund, 30 kubik. Orsaken till så lågt flöde är reglering från kraftbolagen, detta måste få ett slut! Det verkliga hotet mot Ljungans vildlax.

Annars ser det lovande ut. Lax har siktats på flera olika platser sen i början på juni. Uppgången i Ljungan brukar börja normalt i mitten på juni och vanligen brukar det kunna ses lax från midsommar. Ingen sjuk fisk än, brukar visa sig i så fall i månadskiftet sept/okt.

Emån

Emån har haft en ovanligt dålig laxsäsong och vi har ingen fångad lax att rapportera under maj-juni (vilket traditionellt är den period det bedrivs riktat fiske efter lax). Förklaringen tror vi ligger i den rekordvarma sommaren 2018, då vi uppmätte för laxfisk dödliga temperaturnivåer under en lång period (som mest 27 grader) vilket med säkerhet gick hårt åt lax- och öringungar. Ett kraftigt svampangrepp i samband med leken hösten 2017 påverkar säkert också årets laxuppvandring.

Mörrumsån

Fisket har vart bra, ingen sjukdomsutfall i höstas har gett ett bra vårfiske och ett hyfsat majfiske. Vi får gå tillbaka ända till 2013 för att hitta bättre fångstresultat än vad vi har hittills i år. Storleken är normalt, lite färre större laxar än vad vi hade hoppats i majfisket.

Största laxen togs den 3 maj och vägde 16kg/110cm. Totalt så har det fångats 18 blanklaxar över 100cm hittills iår.

Fler fiskare i år på Kronlaxfisket, märks att gränserna öppnat. Inga rapporter ännu om sjuka eller döda fiskar!

Vattenflödet har varit bra under höst, vinter och vår. När flödet väl började sjunka så gick det snabbt, likaså temperaturökningen. I mitten på maj var tempen 14,3 grader och flödet 18,7 kubik, slutet på maj 15,5 grader och 12,2 kubik och och 6 juni 18,1 grader och 11 kubik.

En uppmaning till alla er som fiskar i våra fantastiska Östersjöälvar!

Var noga med att rapportera den fisk ni fångar. Rapportera all fångad lax och öring och även om fisken sätts tillbaka. Kunskap om vart, var och när fisk fångas i ett vattendrag är en förutsättning för en fungerande förvaltning av våra enskilda bestånd. Vi måste få kunskap om fångst och uttag för att kunna sätta regler och bestämmelser så att våra bestånd ska kunna bli starkare.

När ni hanterar fisk, när den ska mätas och vägas för att återutsättas – hantera fisken snabbt och skonsamt och med blöta händer.

Sist men inte minst, ser ni sjuk eller död fisk i våra älvar. Anmäl detta till SVA. Det är oerhört viktig information. https://rapporterafisk.sva.se/

Sportfiskeprylar

 


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera