Annons

 i Notiser

Arbetsuppgifterna består av att handlägga ärenden angående olika tillstånd, stöd och ersättningar för yrkesfisket på såväl kust som i de större insjöarna i länet, att utöva tillsyn över fiskodlingar, fiskevårdsområden samt att förordna fisketillsynsmän.

Arbetet innebär också en betydande del fiskevårdande insatser såsom provfiske, utsättningar av fisk, stödja och driva restaureringsprojekt och biotopvård samt rådgivning och information till allmänhet. Andra arbetsuppgifter såsom remisshantering, administration av fiskeområden och…

Läs mer här -> gröna jobb

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera