Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Genom att ta hänsyn till fiskars och kräftdjurs känsliga perioder – till exempel lek – går det att minska störningarna. Ett nytt webbaserat system, Lektidsportalen, ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Lektidsportalen är ett samarbete mellan HaV och Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet. Den är ett webbaserat system som fungerar som stöd för den som handlägger exploateringsärenden i vattenmiljön, till exempel grävningsarbeten eller byggande av anläggningar.

Visar när känsligheten är störst

Lektidsportalen visar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer.

– Den visar också när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Det handlar främst om tid för lek, men även andra stadier kan bedömas. Till exempel ägg och larvstadier då djuren också är extra känsliga för mänsklig påverkan.

Ger tidsfönster

Portalen ger helt enkelt lämpliga tidsfönster när arbeten påverkar djuren minst. I och med att alla får samma information så blir det också enklare att samordna arbeten.

– Sammantaget får vi en minskad påverkan på fisk och skaldjur vilket är positivt, förklarar Ingemar Andersson.

Lektidsportalen vänder sig framför allt till myndigheter som arbetar med prövning och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

För mer info, kontakta: Ingemar Andersson, utredare vid HaV. Tel 010-698 62 46, ingemar.andersson@havochvatten.se Läs mer här https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/lektidsportalen.html

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera