Annons

 i Notiser

Glädjande besked. ForshagaAkademin fortsätter med YH­utbildningen Fiske­ och Jaktguide! Idag redogjorde Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildnings-anordnare som beviljats platser och ForshagaAkademin fick det efterlängtade beskedet om fortsättning av yrkeshögskoleutbildningen Fiske­ och Jaktguide. ­

– Beskedet är ett tydligt kvitto, både på att utbildningen behövs och på regeringens avsikt att stärka naturturismen och de gröna jobben i Sverige, säger ForshagaAkademins skolchef Per Johansson.

Utbildningen startade redan 1998 och har under årens lopp omformats och moderniserats utifrån branschernas krav. Det nära samarbetet har resulterat i att ca 90 % av de studerande får arbete efter avslutad utbildning. Sportfiske­ och jaktbranscherna fortsätter att expandera och det behövs än fler kunniga medarbetare. Både Jordbruksverket och Havs­ och vattenmyndigheten har de senaste åren bekräftat att det finns en stor utvecklingspotential för besöksnäringen kopplat till fiske och jakt. ­

– ForshagaAkademin har en självklar plats som utbildningscentrum för sportfiskeoch jaktbranscherna. Det är bra och viktigt att de får fortsätta bedriva sin yrkeshögskoleutbildning, säger Joakim Stenberg, CEO för Svensk Sportfiskehandel och Jaktgrossisterna i Sverige.

För ytterligare information, kontakta Per Johansson på tel: 070­379 33 72.

Information om YH Fiske­ och Jaktguide och ForshagaAkademin:
Utbildningen är tvåårig och erbjuder två olika yrkesutgångar, en mot sportfiske och en mot jakt. Studenterna läser en del kurser tillsammans t ex företagande, guidning och säkerhet, men väljer sedan om de vill gå sportfiske­ eller jaktinriktning. ForshagaAkademin är en friskola som, förutom Yh­utbildningen Fiske­ och jaktguide, bedriver gymnasieutbildningar inom Hundsport, Äventyrsturism, Viltvård och Sportfiske. Skolan utbildar människor som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. På skolan finns även en språkintroduktionsutblldning för nyanlända. Läs mer om ForshagaAkademin på:  www.forshagaakademin.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera