Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Den viktiga ån Ljustorpsån vid Timrå har åter torrlagts genom ovarsam reglering för vattenkraften.

Ljustorpsån är ett viktigt biflöde till Indalsälven då ån rinner ut nedanför Indalsälvens nedersta vandringshinder. Här kan alltså lax och havsöring fortfarande vandra upp och leka vilket de annars inte kan i den extremt utbyggda Indalsälven.

Även harr och flodnejonögon förekommer i ån. I Ljustorpsån har även stora och mångåriga satsningar gjorts på att restaurera ån efter flottledsrensning för att förbättra fiskens lekmöjligheter. Åtgärderna har även varit lyckade då laxen återkommit och andelen lax- och öringyngel konstaterats öka i ån. Även ål har hittats högt upp i systemet vilket idag är mycket ovanligt för vattendrag i regionen. Sportfiskarna har även en kommande restaureringsåtgärd inplanerad i åns biflöde Mjällån.

Men tyvärr är Ljustorpsån kraftigt negativt påverkad av uppströms liggande dammar och vattenkraftverk. Vid flera tillfällen tidigare har ån torrlagts på grund av ovarsam reglering och fel i vattenkraftverken. I sommar har det alltså hänt igen, ån har i det närmaste torrlagts efter att vattentillförseln strypts av vattenkraftsbolaget Uniper, sannolikt under någon form av underhållsarbete av dammarna uppströms vid bolagets småskaliga vattenkraftverk. Samtidigt är vattennivån nu tre decimeter över normalt i uppströms liggande vattenmagasinet Laxsjön

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera