Annons

 i Press/Reklam

Den svenska Sportfisketurismen är en växande näring i ständig utveckling. De senaste åren har duktiga entreprenörer förfinat och förädlat våra svenska vatten och fiskar så att det passar en kräsen internationell turismskara. Vårt avlånga land är fullt med duktiga och kompetenta företagare. Dessa dagar handlar om att sammanföra dessa kompetenser och forma södra Sverige till en självklar fiskedestination.

Den 7-8 februari 2012 kommer en nätverksträff för södra Sveriges turistfiskeföretagare att genomföras på Hökensås sportfiskeanläggning. Dagen kommer att fokuseras på utvecklingen av fisketurism, nätverkande och aktörer på den svenska marknaden. Swedenfishing.com kommer att vara på plats för att berätta om den nationella satsningen i att samla svenska sportfiskeanläggningar och produkter under ett marknadsföringstak. Här kommer företagen själva att få en inblick i deras arbete och idéer.

Deltagarna kommer även
att få möjlighet att ställa frågor om deras arbete med hemsidan, mässor, utbildningar m.m. Jordbruksverket har idag en enhet som jobbar dagligen med fiske och fisketurism. Nu har vi chansen att själva skaffa oss en inblick i deras arbete och få reda på hur de ser på fisketurismen idag och i morgon. En annan viktig punkt under dagarna är cross seling, där vi får se hur vissa företag har skapat ett framgångsrik och gynnsamt utbyte med kunder vid behov.

Organisationen SeFF
kommer att delta. SeFF jobbar politiskt för att förankra fisketurism som en naturlig näring. Guidepool är ett ämne som har blivit mer och mer intressant dom senaste åren. Jesper Larsson har startat ett nytt företag som skapat en guidepool via Internet där företag kan söka på önskvärda egenskaper hos guider och hitta den kompetens de söker.

Dagarna kommer också att innehålla aktiviteter som företagen kommer att få ta del utav. På dessa dagar satsar vi på handfasta och konkreta förslag och lösningar från de som kan branschen bäst, våra företag som jobbar och sliter i branschen dagligen.     

Kontakt:
Mikael Eriksson,
Leader Linné: 070 56 00 897    
www.leaderlinne.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera