Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Tidigare år har det varit ont om små abborrar vilket har varit oroväckande, men årets resultat visar på en explosion av abborryngel på många av de undersökta platserna i länet.

Våren och sommaren har även varit mycket gynnsam för gäddyngel. Troligen har den varma sommaren bidragit till det goda resultatet, men det finns stora regionala skillnader som inte kan förklaras med vädret.  

Som en del av miljöövervakningsprogrammet för kust och hav har Länsstyrelsen sedan 2005 inventerat och övervakat grunda kustområden. Syftet är att undersöka vegetation, vattenkvalitet och förekomst av yngel från främst gädda, abborre och s.k. vitfisk (mört, sarv, id osv.). Resultaten ligger dels till grund för en kartläggning av kustmiljön inom ramen för projektet MARMONI och dels används de för att undersöka trender och mönster som kan kopplas till miljöförändringar.  

En rapport kommer att sammanställas under hösten och resultatet kommer att ligga på Kust och hav på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.

Länk till Kust och hav

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera