Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Det kustnära fisket befinner sig i djup kris. Det visar ett forskningsprojekt vid Lunds universitet som bland annat syftar till att finna vägar att utnyttja svenska fiskares erfarenheter för ett hållbart fiske. Nyligen ändrades dessutom Sveriges fiskelag på ett sätt som kan få förödande konsekvenser. Idag publicerar de en artikel på DN-debatt.

Inom forskningsprojektet ”Hållbarhet genom marknader?” studerar Johan Hultman och Filippa Säwe, forskare vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, förutsättningarna för hållbart fiske och hur småhamnar och kustsamhällen ska kunna hållas levande.

De varnar för den nya fiskelag som infördes den 1 oktober i år som innebär att regeringen kan införa köp- och säljbara fiskerättigheter i såväl det industriella som det kustnära fisket.

–           Detta är ett systemskifte från dagens allmänt ägda fisk i havet till ett där fisken ägs av enskilda vinstdrivande företag, säger Filippa Säwe. En sådan privatisering av gemensamma resurser riskerar slå ut värden som levande kustsamhällen, tradition och ackumulerad kunskap, hantverksskicklighet, inflytande, kulturarv och en kontinuerlig miljöövervakning.

Lagstiftningen går alltså tvärs emot utvecklingen mot ett hållbart fiske och levande kustsamhällen, menar Lundaforskarna. Vad som istället skulle behövas, menar de, är en ny tjänsteinfrastruktur som säkerställer spårbarhet för hållbart fångad fisk, råvaruförsörjning till den lokalt förankrade beredningsindustrin samt direktförsäljning till kustboende, storstadsbor, restauranger och turister för att lindra sådana negativa effekter.

–           Hur fisket ska förvaltas är en fördelningspolitisk fråga. Ett aktuellt ställningstagande i svensk fiskepolitik är om och i vilken utsträckning den gemensamma fiskeresursen ska delas ut till enskilda företag och bli en köp- och säljbar handelsvara, säger Johan Hultman som menar att internationella erfarenheter visar att ett förvaltningssystem som bygger på privatisering kan vara förödande för det småskaliga fisket.

Forskningen från Lund visar på vikten av en rejäl värdediskussion i svensk fiskepolitik där industrifisket får anpassa sig till kustfisket istället för tvärtom. Fiskepolitiken får i så fall vändas ut-och-in. Istället för en betoning på kapacitet och fiskeflottans lönsamhet på en storskalig nivå hamnar fokus på förutsättningar för det kustnära fisket och värden som inte går att uttrycka i pengar. Forskningen visar på tre möjliga teman i en sådan diskussion: Det första är bristen på sociala värden och en obefintlig förståelse för sociala aspekter av hållbarhet i fiskeförvaltning. Det andra är nödvändigheten av alternativa förvaltningsprinciper för det kustnära fisket jämfört med det industriella. Slutligen handlar det om den outnyttjade potentialen av att ta till vara lokal ekologisk kunskap och ett platsbaserat perspektiv på ekonomi och marknad .

För mer information: 
Se inlägg på DN-debatt idag www.dn.se/debatt 
Se även forskarbloggen http://hallbartfiske.blogg.lu.se/

Kontaktuppgifter: 
Johan Hultman, johan.hultman@ism.lu.se , 042356613, 0733261998 
Filippa Säwe, filippa.sawe@ism.lu.se , 042356599, 0708426317

Fotograf pressbild: Kennet Ruona

 Ulrika Oredsson Pressansvarig, Lunds universitet 046-222 70 28, 0701-47 27 40

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!