Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten planerar att lansera den nya nationella kalkplanen under 2021.

Planen har föregåtts av framtagandet av en rad olika rapporter som målvattendragsundersökningen och rapporter som utvärderar kalkeffekterna, bland annat för fisk i strömmande vatten, fisk i sjöar, bottenfauna och flodpärlmussla. Länsstyrelserna har även lämnat in underlag på regionala försurningsbedömningar och på deras fortsatta behov av kalkning.

Men trots det gedigna kunskapsunderlaget finns rimligen flera svårlösta utmaningar, bland annat att kalkningen överlag har låg måluppfyllelse. En annan uppenbar utmaning för framtiden är att ett antal län vittnar om att tilldelade medel inte räcker till för att täcka deras kalkbehov. Sportfiskarna har därför ställt några frågor om kalkplanen till Erik Boström, ansvarig tjänsteman på HaV.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera