Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Nu har det hänt igen, en enormt stor öringhanne har fångats på film av fiskräknaren i Testeboån. Den magnifika fisken som simmade upp 12 juli beräknas utifrån filmsekvensen vara hela 113 cm lång. Den vilda praktöringen är ännu ett bevis på att fiskevårdsinsatserna i Testeboån har varit mycket framgångsrika och att åns stora värde ligger i de vilda stammarna av fisk som just nu kan vandra upp förbi kraftverket i Strömsbro för att leka i vattendraget. Redan 2022 ska vattenkraften i Testeboån omprövas enligt moderna miljövillkor. Då bör åns verkliga värden prioriteras.

Det ursprungliga beståndet av öring i Testeboån slogs ut på grund av vattenkraftsutbyggnad men tack vare målmedvetna och långsiktiga fiskevårdsinsatser har öring av den närliggande Dalälvstammen introducerats och bildat ett eget självreproducerande bestånd. Samma gäller för idag för laxbeståndet i Testeboån som också slogs ut men framgångsrikt återintroducerades med lax från Dalälven. Praktöringen är en vild fisk som rimligen redan lekt flera gånger i Testeboån. Att den nu återvänder är ett gott bevis på att fiskevården fungerat. Under tidigare år har ett antal andra mycket stora öringar registrerats av kameran i fiskvägen. En del av öringarna har även märkts och då sedan konstaterats återvända till ån år efter år för lek. Bland annat har en mycket stor honfisk ingått i uppvandringsstatistiken i minst sex år.

Skarpt läge för Testeboån
Problematiken med vattenkraftverkens negativa påverkan på fisken i Testeboån kvarstår. Framförallt kraftverket i Strömsbro är ett allvarligt vandringshinder för fisken. Just nu står det stilla på grund av lågt vattenstånd i år och då kan fisken passera relativt obehindrat men när kraftverket körs lyckas väldigt få fiskar ta sig förbi. Enligt den nationella planen för vattenkraft ligger Testeboån först ut i planen och ska prövas 2022. För samtliga sex kraftverk och fyra regleringsdammar i ån ska ansökan till Mark- och miljödomstolen vara inne senast 1 september 2022. Att miljöanpassa de minsta kraftverken kommer i många fall bli orimligt dyrt i förhållande till den lilla elproduktionen. Därför erbjuder Vattenkraftens miljöfond mycket generösa ersättningar till verksamhetsutövare som istället väljer att avveckla sitt eller sina kraftverk.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera