Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna stöder förslag från Naturvårdsverket om utökade möjligheter till säljakt, bland annat föreslås säljakt för att skydda hotade fiskbestånd.

Naturvårdsverket har nyligen haft ute ett underlag på remiss, där avsikten har varit att fatta beslut om licens- och skyddsjakt på säl. Naturvårdsverket överväger bland annat att på eget initiativ fatta beslut om skyddsjakt på knubbsäl och vikare för att förhindra allvarlig skada på fiske samt skydda fisk vid utsättningsplatser och fredningsplatser. Förslaget ligger i linje med det till regeringen inlämnade förslaget om skyddsjakt på skarv på enskilds initiativ.

Sportfiskarna har givetvis bidragit med synpunkter och var också inbjudna till den hearing som Naturvårdsverkets höll för inbjudna organisationer i slutet av januari. Sammantaget är Sportfiskarna mycket positiva till Naturvårdsverkets förslag och att skydd av fiskbestånd nu prioriteras, inte bara skydd av fiske och fiskeredskap. Sälstammarnas tillväxt de senaste decennierna är en naturvårdsmässig framgångssaga, och Sportfiskarna har i yttrandet lagt särskilt fokus på vikten av ett förstärkt skydd i för svaga fiskbestånd viktiga vattenområden. Sådana områden är exempelvis vattendrag, åmynningar, fredningsområden, lekplatser, utsättningsplatser och restaurerade våtmarker (så kallade gäddfabriker) i innerskärgården.

–Vi får in fler och fler vittnesmål om gäddkadaver i innerskärgårdens lekvikar och om sälar som systematiskt jagar långt upp i många vattensystem. Det är viktigt att vi omgående fokuserar på att lösa den här typen av problematik för att skydda svaga rovfiskbestånd, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Med hjälp av medarbetare på Sportfiskarnas åtta kontor längs den svenska kuststräckan har också medlemmars, fiskevårdsområdens, markägares och yrkesfiskares vittnesmål om säl i särskilt känsliga områden samlats in. I Sportfiskarnas yttrande finns en sammanställning. I vattendrag som Ljusnan, Indalsälven, Dalälven, Norrtäljeån, Nyköpingsån och Göta älv är problemen med jagande säl omfattande. I många vikar i innerskärgårdarna längs ostkusten vittnas om en kraftigt ökad närvaro av gråsäl och i flertalet av Sportfiskarnas gäddfabriker huserar säl kring utloppen under gäddans lektid på våren.

Även längs västkusten är problematiken påtaglig, och där ser vi i än högre grad hur decennier av kommersiellt överfiske kraftigt decimerat många rovfiskbestånd. Vid en inventering i området runt Orust vid det väl beforskade 8+fjordarsystemet, där både områden och fisket efter vissa fiskarter stängts helt, beräknades ett genomsnitt på 111 sälar i snitt per månad. Detta alltså i ett område som skapats för att rädda de sista spillrorna av kustnära rovfiskbestånd. Samtidigt har knubbsälen haft en exceptionell tillväxttakt de senaste decennierna. Här hade Sportfiskarna velat se att licensjakt införs.

–Mot bakgrund av obalansen i ekosystemet och det faktum att sälstammen tillväxt kraftigt de senaste decennierna ser vi i nuläget ett stort behov av licensjakt för att på riktigt förvalta sälstammen längs västkusten. Nuvarande skyddsjakt räcker inte till för att skydda spillrorna av de sista rovfiskbestånden, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Läs hela Sportfiskarnas yttrande här.

Kontakt: Markus Lundgren, 08-410 80 627, markus.lundgren@sportfiskarna.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera