Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön! Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet sett ett tydligt samband mellan koncentrationen gädd-DNA i vattnet och mängden gädda.

– Våra resultat visar att eDNA*, eller miljö-DNA som det också kallas, inte bara kan användas för att påvisa förekomst av gädda i sjöar och vattendrag utan också för att uppskatta mängden biomassa, säger Erik Karlsson, doktorand vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Tillsammans med sina kolleger mätte Erik Karlsson eDNA-koncentrationer i experiment utförda både i laboratorium och i stora utomhustankar. Båda experimenten visade ett starkt linjärt samband mellan gäddbiomassa och DNA-koncentration.

Forskarna jämförde också olika metoder för att extrahera DNA och fann att de billigaste metoderna gav den högsta DNA-koncentrationen av gädda.

– Det här förvånade oss, men det visar också att den här tekniken kan bli ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ till våra befintliga eDNA-metoder. Och om vi dessutom kan uppskatta fiskmängd med hjälp av ett vattenprov istället för att använda konventionella och dödliga övervakningsmetoder som nätfiske vinner vi mycket, säger Erik Karlsson.

Forskargruppen framhåller dock att det trots lovande resultat krävs mer arbete innan eDNA rutinmässigt kan implementeras i fältundersökningar, och användas för att uppskatta fiskens biomassa.

Fisk är en viktig födokälla för människor globalt, och de spelar en viktig roll i ekosystemet. På grund av överfiske och miljöförändringar har många fiskarter minskat dramatiskt.

– För att på ett hållbart sätt förvalta fiskbestånden behövs robusta övervakningsdata så att vi kan följa populationstrender över tid. För arter som är svåra att övervaka med konventionella metoder, som gädda, kan eDNA-tekniken bli extra betydelsefull. Att utveckla metoder som även kan minska dödligheten på de fiskar vi övervakar eller forskar på är också eftersträvansvärt, säger Erik Karlsson.

*eDNA (eng. environmental DNA) är DNA-fragment som t ex fiskar utsöndrar till de vatten de rör sig i.

Artikeln ”Strong positive relationships between eDNA concentrations and biomass in juvenile and adult pike (Esox lucius) under controlled conditions: implications for monitoring” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA.

Kontakt

Erik Karlsson, doktorand, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, erik.karlsson@slu.se, 070-729 87 19

Martin Ogonowski, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, martin.ogonowski@slu.se, 010-478 42 08

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera