Annons

 i Eko/Miljö

Idag presenterade Miljömålsberedningen ett ambitiöst och kraftfullt helhetsgrepp om havsmiljöpolitiken i och med sitt betänkande Havet och människan.

Under de senaste två åren har den av regeringen tillsatta Miljömålsberedningen arbetat med uppdraget att föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Miljömålsberedningen består av ett sekretariat samt en parlamentarisk beredning med ledamöter från samtliga riksdagspartier, inklusive en ordförande.

Utöver detta har regeringen förordnat 37 experter som sedan 2019 har bistått Miljömålsberedningen inom sina respektive expertområden som nationalekonomi, övergödning, hållbarhetsfrågor, samhällsplanering, havsforskning och förvaltning. Av de 37 experterna är två personer anställda hos Sportfiskarna och har inte minst medverkat i det fiskeripolitiska arbetet…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera