Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Uppdrag granskning senaste program ”Klimatbomben” redovisas hur stora andelar av utlovade medel till våtmarkssatsningar upprepade gånger dragits in av olika regeringar och hur detta allvarligt försvårar arbetet med att återställa våtmarker landet runt.

Sportfiskarna som under lång tid restaurerat våtmarker efterlyser nu en långsiktig och stabil finansiering i våtmarksarbetet.
Sveriges politiker tycks vara överens om att vi måste påskynda återställandet av våtmarker i landskapet- både för klimatet, för den biologiska mångfalden och för vattenhushållningen. Utdikade våtmarker står för 20 % av landets klimatutsläpp, lika mycket som personbilstrafiken… Läs mer här Sportfiskarna! Se även Uppdrag Gransknings program “Klimatbomben”

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera