Annons

 i Eko/Miljö

Tillsammans med markägaren Östads stiftelse projekterar nu Sportfiskarna för en utrivning av dammen i Ålanda ström i Säveåns avrinningsområde.

Från sjön Anten rinner Ålanda ström ner till sjön Mjörn, som i sin tur avvattnas via Säveån till Göta älv och västerhavet. I den 1,4 km långa strömsträckan mellan sjöarna hindras dock fiskvandringen av en regleringsdamm. Sportfiskarna har nu beviljats medel för att ta fram en tillståndsansökan där det långsiktiga målet är en utrivning av dammen för att därigenom skapa fria vandringsvägar för fisk mellan sjöarna Anten och Mjörn, samt en återställning till ett naturligt sjöutlopp i Anten.

Det har tidigare funnits planer på att starta ett kraftverk i Ålanda ström, men nu vill markägaren Östads stiftelse istället sänka av dammen och låta sjön Anten återfå en naturlig reglering, utan att påverka de regleringsnivåer som idag råder i sjön. Nedströms dammen återfinns lek- och uppväxtområden för den storvuxna sjölevande öringen i Mjörn. Utrivning av dammen i kombination med biotopvårdande åtgärder kommer att återskapa en stor areal goda lek- och uppväxtområden för öring och många andra arter i det fiskrika vattensystemet. I direkt närhet till huvudfåran finns även bestånd av flodpärlmussla, som kommer att gynnas genom stärkta bestånd av värdfisken öring.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera