Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

MSC välkomnar att myndigheter startat en utredning och gjort tillslag mot fiskeindustrin i Norge. Enligt norska medier har utredningen startat efter misstankar om grova missförhållanden för framför allt utländska gästarbetare i Lofoten och Vesterålen. Nu efterfrågar MSC en internationell standard för certifiering av arbetsvillkor.

– Det är helt oacceptabelt att människor far illa ombord på båtar och i fiskeindustrin i Norge. Vi välkomnar att norska myndigheter utreder misstänkta lagbrott, och hoppas att det kan bidra till en snabb förbättring av arbetsförhållandena inom det norska fisket, säger Linnéa Engström, programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien.

Under de senaste dagarna har norska medier publicerat uppgifter om missförhållanden inom fiskeindustrin, bland annat i form av svart arbetskraft, missbruk och överträdelser mot arbetsrätt, arbetsmiljölagar och lönedumpning. Ärendet utreds av A-krimsenteret i Nordland.

I dagsläget är det oklart om de fisken som omfattas av utredningen är certifierade av MSC. MSC:s certifiering utgår från tre parametrar: fiskebeståndens status, påverkan på ekosystemen och fiskets förvaltning. Standarden omfattar inte arbetsvillkor på fiskebåtar.

– MSC skapades för att komma till rätta med överfisket, men vi vill förstås även göra vad vi kan för att motverka dåliga arbetsvillkor. 2018 införde vi ett system där fisken som ingår i vårt program måste intyga att tvångs- och barnarbete inte förekommer. Vi driver också på för att ta fram en internationell standard för certifiering av arbetsvillkor, säger Linnéa Engström.

MSC är en världsomspännande ideell organisation som genom miljömärkning vill göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. MSC-certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer.

– Dåliga arbetsvillkor är ett problem som fiskeindustrin brottas med över hela världen, som vi bara kan lösa genom att arbeta tillsammans med andra inom och utanför fiskeindustrin. Men i slutändan är det staterna som måste ta ansvar. Därför är det bra att norska myndigheter inlett en utredning, säger Linnéa Engström.


För mer information, kontakta gärna:Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 0707-33 38 06, linnea.engstrom@msc.org

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera