Annons

 i Eko/Miljö

De senaste åren har Sportfiskarna utfört omfattande fiskevårdsarbeten inom Göteborgs kommun.

Med finansiering från Park- och naturförvaltningen biotopkarterade Sportfiskarna 22 mindre vattendrag mellan 2013 och 2017. Karteringarna användes som underlag till en förstudie som utformades under slutet av 2016 och början av 2017. Förstudien syftade till att ta fram en prioriteringslista för de noterade åtgärdsförslag som tagits fram genom biotopkarteringarna.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera