Annons

 i Ettan, Press/Reklam

Sportfiskarna skriver idag ett brev till statsrådet Ibrahim Baylan, nu ansvarig för fiskefrågor, där vi kräver att få veta när processen med att skydda strömmingen och flytta ut trålgränsen påbörjas.

Det storskaliga fiskets fångster av strömming i Östersjön har ökat dramatiskt under de senaste åren. Fångsterna skeppas i huvudsak till Danmark där fisken mals ner till djurfoder. Fiskesystemet som tillåter storskalig och kustnära industritrålning har haft en tydlig negativ påverkan på strömmingsbestånden. Något både småskaliga yrkesfiskare, surströmmingsproducenter, forskare, skärgårdsbor och vi sportfiskare samstämmigt kan vittna om. Sportfiskarna har nyligen genomfört en enkätundersökning med samtliga partier i riksdagen. Enligt resultatet finns nu en politisk majoritet för att flytta ut trålgränsen för storskaligt industrifiske. Sportfiskarna undrar därför hur den fortsatta färdplanen ser ut för att skydda strömmingen och flytta ut trålgränsen.

Sveriges regering kan påbörja arbetet med att flytta ut trålgränsen redan idag och behovet är stort även längs västkusten. Artikel 20.1 i EU:s gemensamma fiskeripolitik anger att en medlemsstat får vidta icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina ekosystemen inom en gräns på tolv nautiska mil från dess baslinjer. För Östersjöns del är det regionala EU-forumet BALTFISH den plattform där frågan då behandlas mot berörda medlemsstater. BALTFISH har nästa möte 7–8 september.

Sportfiskarna och våra snart 70 000 medlemmar vill därför veta om regeringen nu vid mötet i BALTFISH i diskussioner med övriga medlemsländer kommer att lyfta behovet av att skydda och bevara kustnära ekosystem och populationer av sill/strömming inom Östersjön genom reglering av storskaligt trålfiske och/eller en utflyttning av trålgränsen?

Läs Sportfiskarnas brev i sin helhet här.

Läs mer om strömmingskrisen här: räddaströmmingen.se

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!