Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Den 1 oktober lämnade Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska anpassa vattenkraften efter modern miljölagstiftning vilket exempelvis kan innebära krav på fiskvägar eller miljöanpassade flöden. De första kraftverken i planen ska börja prövas i domstol år 2022 enligt en tidplan som anger när i tiden alla kraftverken ska prövas under en 20-årsperiod.

Först ut att prövas 2020 är exempelvis Hamrångeån, Tämnarån, Rickleån, Örekilsälven, Enningsdalsälven och Rönne Å.

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera