Annons

 i Eko/Miljö

Naturskyddsföreningen köper fiskerättigheter för att rädda den akut hotade ålen.Trots att merparten ålar dör i kraftverksturbiner och ynglen blir allt färre, fortsätter ungefär 300 svenska ålfiskare sin verksamhet, lagligt och med fiskekvoter. Nu startar Naturskyddsföreningen en insamling så allmänheten kan hjälpa till att köpa upp rättigheterna att fiska ål.  

På ett halvt århundrade har mängden ålyngel minskat med 99 procent. Om fisket upphör så kan ålen, som är ett väldigt speciellt djur, få en chans att återhämta sig. Ålen kan bli över 100 år gammal och kan kräla flera kilometer i daggvått gräs. Den kan simma mer än 500 mil utan att äta och den reproducerar sig på flera tusen meters djup i Sargassohavet, där ingen vet hur fortplantningen går till.

– Det är dags att helt stoppa fisket efter den mystiska ålen. De få ålar som finns kvar i Sverige måste få en chans att simma tillbaka till Sargassohavet och reproducera sig. Eftersom samhället inte skyddat ålen startar vi nu en insamling för att köpa ålfiskerättigheter, vilket många ålfiskare ser positivt på, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Politikerna har inte kunnat enas om tillräckliga åtgärder för att skydda ålen. Därför fortsätter ett riktat fiske efter ål. Det bedrivs fortfarande av omkring 300 ålfiskare. Dessutom hotas ålen av att över 90 procent av de ålar som försöker ta sig nerför vattendrag till havet dör i kraftverksturbiner. När Naturskyddsföreningen köper ålfiskerättigheter från ålfiskare så får de ekonomiskt stöd att avsluta sin verksamhet, samtidigt som de viktiga vandringsålarna får chans att överleva.

– Det stöd vi får ska räcka till fiskerättigheterna på ål och bidrar till vårt övriga arbete med hav- och fiskefrågor, bland annat med att kräva politiska beslut för att bygga vandringsvägar förbi kraftverksturbiner. Därför behöver vi ett stort stöd från allmänheten, säger Ellen Bruno, sakkunnig i marina frågor, Naturskyddsföreningen.

Om ett par år ska EU:s plan för ålen ses över och även i Sverige förväntas nya regler. Det kan leda till ett stopp av ålfisket, men det är osäkert om ålen klarar ytterligare fiske och det kan vara svårt för näringen att snabbt avveckla fisket utan stöd, på grund av dyra arrenden, lån på redskap mm.

– Vi tycker att politikerna egentligen borde stänga ålfisket och ge ålfiskarna det stöd som behövs. Men när det nu inte sker måste vi arbeta mot klockan, på egen hand, med allmänhetens stöd. Med den strategin har vi tidigare fått stöd för att rädda havsörn och pilgrimsfalk. Jag hoppas att svenskarna hjälper oss i kampen mot klockan, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningens kampanj omfattar samarbete med Skånes länsstyrelse, ålfiskare och forskare. En som väger ett kilo kostar olika mycket, beroende på platsen för fisket och vem som säljer. Kampanjen innebär även ett stöd till Naturskyddsföreningens arbete med fiskefrågor.

För frågor:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Ellen Bruno, sakkunnig, marina frågor, Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12
Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07
fornamn.efternamn@naturskyddsforeningen.se

Läs mer om vi vill rädda ålen:
www.naturskyddsforeningen/al

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera