Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Nu får det vara sluttjafsat om skarven! Att skarven och sälen idag är ett stort problem för fisken inomskärs på många ställen längs med Östersjökusten är ett faktum. Det är också ett faktum att i den bästa av världar ska det finnas plats för alla predatorer!

Vi lever inte i den bästa av världar, Östersjöns ekosystem är i kraftig obalans, torsken är borta och motorn i eoksystemet, sillen och strömmingen, är på väg att möta samma öde. Mänsklig dumhet när den är som sämst. En konsekvens av detta är att både säl och skarv måste decimeras om vi ska kunna ha kvar de så viktiga lekvikarna med gädda och abborre och även intakta fiskbestånd i sjöar och rinnande vatten som tex Roxen och Boren eller den fiskvårdade och känsliga lilla Fylleån med ett litet känsligt bestånd av atlantlax som idag starkt påverkas av skarv som dessutom flyttar allt längre in i landet för att fiska i sjöar och andra vattendrag.

Många av de diskussioner som idag pågår kring skarven har en aspekt som av någon outgrundlig anledning kraftigt försvårar och stundtals förlamar en konstruktiv debatt kring skyddsjakt och andra åtgärder kring skarven. Det handlar om exakt artbestäming (alt. underartsbestämning) av den fågel vi generellt kallar skarv och om vi har att göra med en invasiv underart av storskarv eller inte (kinesisk mellanskarv). Att överhuvudtaget låta den frågan få utrymme och infektera en bra väg framåt är precis lika dumt som att låta Östersjöns ekosystem haverera. Skulle vi ha ett stort utsläpp av olja skulle vi inte i åratal debattera om oljan kom från Norge eller Kuwait! Vi skulle sanera den oavsett. Kommer den art av skarv som just nu breder ut sig från Kina eller har den alltid funnits, det är inte den stora frågan!!!

Vi måste sluta skapa skendiskussioner kring art eller namn eller härkomst. Hantera det reella problemet med generös och subventionerad skyddsjakt och andra åtgärder som är effektiva, säl och skarv kan inte tillåtas ödelägga fiskbestånd, allt annat är återigen bara ett exempel på mänsklig dumhet!

//Jan O FishEco

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 3 comments
  • Lars Patala

    Helt rätt analys av det katastrofala nuläget och den obegripliga förlamningen.

    Hade prof. Mats Alvesson satt sig in i denna analys, så hade svaret säkert varit funktionell dumhet av berörda parter.

  • Mathias Edlund

    Att trampa ägg är både humant och effektivt på vår och försommar för att reducera arter
    Detta gjorde man på västkusten förr när de öppna soptipparna översvämmades med mås fåglar👍

pingbacks / trackbacks

Kommentera