Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Nu har norra Sverige tröttnat på Industritrålarna rejält och flera kommuner kräver nya regler och kvoter. Kvoterna för sill- och strömming måste få hamna hos det småskaliga kustfisket, inte i mjölproduktion i ett överfiske som riskerar att helt haverera de redan ansträngda bestånden!

Pressmeddelande! – Regeringen måste styra om strömmingskvoter från  industritrålarna till det småskaliga kustnära fisket 

Regeringen missade att ta chansen att rädda strömmingen när fiskekvoterna sattes på  EU-mötet i oktober. Resultatet av förhandlingarna blev kvoter så stora att  strömmingsbestånden kan komma att kollapsa enligt experterna. Nu har regeringen möjligheten att för Sveriges del styra om kvoterna bort från de storskaliga  industritrålarna, där strömmingen blir till fiskmjöl, till det småskaliga kustnära och  hållbara fisket. Om regeringen inte tar den chansen och samtidigt låter industritrålarna  fortsätta rovfiska på strömmingen riskeras Östersjöns biologiska mångfald, många  arbetstillfällen på landsbygd samt svensk matkultur, säger Claes Nordmark,  kommunalråd Boden och ordförande Norrbottens Kommuner. 

Den 24 oktober beslutade Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tillsammans med  ministrarna i EU:s jordbruks- och fiskeråd om 2024 års fiskekvoter i Östersjön. Norrbottens  Kommuner och politiska företrädare i stora delar av norra Sveriges kommuner och regioner har i en skrivelse ställt krav på att regeringen ska agera för att minska de starkt negativa  konsekvenserna av de alldeles för stora kvoterna. 

Norrbottens Kommuner är starkt kritiska till kvotsänkningarna för strömming som blev mindre  än vad som efterfrågats från forskarna, det småskaliga kustnära fisket, besöksnäringen och  politiska företrädare i stora delar av norra Sverige. Vid ministermötet beslutades om att införa  tillfälliga trålningsförbud under en månad per år inom vissa områden, dock utan att inkludera Bottniska viken. 

Efter att fiskekvoterna bestäms i ministerrådet har regeringen rådighet över dess fördelning  mellan småskaligt kustnära fiske och industrifiske. Detta sker genom att Havs- och  vattenmyndigheten fördelar svenska fiskekvoter enligt uppdrag från regeringen. 

Regeringen sitter på kraftfulla verktyg för att säkra tillräckliga fångster för det  småskaliga kustnära fisket samt minska andelen strömming som via industritrålarna blir  till fiskmjöl. Frågan är dock om regeringen är villig att använda de verktygen? Regeringen kan inte skylla på EU när de själva kan ge tydliga direktiv till Havs- och  vattenmyndigheten genom att tilldela det småskaliga kustnära fisket tusentals extra ton i kvoter på industrifiskets bekostnad, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden och  ordförande Norrbottens Kommuner.  

Vårt förslag skulle minska det totala fiskeuttaget eftersom det småskaliga kustnära fisket  inte tar upp fångst som motsvarar fiskekvoterna av industritrålningens överfiske.  Sverige har ett kraftigt överfiske som under flera år har raserat strömmingsbestånden,  säger Claes Nordmark.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera