Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Efter en uppdatering av jaktförordningen blir det nu enklare att jaga skarv. Nu införs skyddsjakt på enskilds initiativ för skarv!

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig och har beslutats av regeringen. Ett resultat av detta är att storskarven och därmed dess problematiska underart mellanskarven tillförs på listan över jaktbara vilt inom ramen för det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ, något som regleras i jaktförordningens bilaga 4.

Uppdateringen innebär en förenkling av möjligheterna till skyddsjakt på skarv som komplement till den vanliga skyddsjakten. För länsstyrelsen innebär det en klart minskad administration. För en enskild markägare/jakträttsinnehavare innebär det en möjlighet att förebygga skada när behovet uppstår utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut. Sportfiskarna är sammantaget nöjda med beslutet. Läs mer här Sportfiskarna!   Fler relaterade nyheter här!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera