Annons

 i Eko/Miljö

I södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Det är ett stort problem eftersom ålgräsängar  är viktiga uppväxtmiljöer for fiskar och även stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. Nu får länsstyrelsen  och forskare från Göteborgs universitet 11 miljoner kronor för att tillsammans utveckla nya metoder för att rädda ålgräset.

En ny studie i tidskriften Estuaries and Coasts visar att förluster av ålgräs kan ge förödande följder lokalt för havsmiljön vid kusterna. Forskningsstudien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro och har fått internationell uppmärksamhet.

Många ålgräsängar hotas av kollaps
I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under nittiotalet, bland annat på grund av övergödning. Men trots att övergödningen minskat har ålgräset inte kommit tillbaka. Istället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp. Drivande mattor av brunalger har tagit över områden där ålgräset tidigare växt och siktdjupet har minskat med upp till två meter i aktuella områden. Grumligt vattnet i kombination med drivande algmattor gör att ålgräset inte längre kan växa där.

– Miljön är idag så dålig i dessa områden att inte ens restaurering av ålgräs är möjligt där längre, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet och den som lett studien och forskningen med att utveckla restaureringsmetoder för ålgräs i Sverige.

Nya inventeringar av ålgräs i området visar att förlusterna bara fortsatt.

–  Situation idag är mycket oroande och det är av största vikt att skydda återstående ängar, säger Per Moksnes.

Satsningar för att återetablera ålgräset
Nu satsar Havs – och vattenmyndigheten, tillsammans med Europeiska havs- och fiskerifonden, 11 miljoner kronor i ett nytt fyraårigt projekt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska, i samarbete med forskarna vid Göteborgs universitet, utveckla nya metoder för att stabilisera bottnarna där ålgräset försvunnit och möjliggöra restaurering och återhämtning av ålgräset.

– Vi hoppas att nya åtgärder med bland annat sandtäckning av störda bottnar och tillfälliga barriärer mot drivande algmattor, i kombinationen med återplantering av ålgräs, ska möjliggöra att ålgräset återetableras och att vi får tillbaks klart vatten i de drabbade områdena, säger Ewa Lavett, marinbiolog vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–  Projektet utgör ett viktigt steg i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att uppnå god miljöstatus i havsmiljön, säger Ingemar Andersson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Insatser med övervakning och upplysning
Forskargruppen vid Göteborgs universitet och länsstyrelsen har även fått medel från Vinnova för att utveckla användningen av drönare för att kartlägga och övervaka utbredningen av ålgräs och andra grunda kustmiljöer.

För att få bättre förståelse för ålgräsets betydelse för havsmiljön lanseras dessutom en kortfilm på Youtube. Filmen har producerats i ett samarbete mellan forskningsgruppen vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. 

– Med filmen vill vi öka kunskapen om denna relativt okända men viktiga växt, säger Per Moksnes.

Filmen går att se på Havs- och vattenmyndighetens hemsida och forskningsprogrammet Zorros youtube-kanal.

Kontakt:
Per Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper och Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, 0732-57 62 24, per.moksnes@marine.gu.se
Beatrice Alenius, marinbiolog och projektledare för det nya projektet, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-2244475, beatrice.alenius@lansstyrelsen.se
Eduardo Infantes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper och ansvarig för det nya Vinnova-projektet, Göteborgs universitet, 031-7869567, eduardo.infantes@marine.gu.se
Ewa Lavett, marinbiolog, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-2244730, ewa.lavett@lansstyrelsen.se
Ingemar Andersson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, ingemar.andersson@havochvatten.se

Länkar:
Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/arter/arter-och-naturtyper/algrasangar.html
Zorros youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC8r3XBOkoJ5wLG6Ong-jB9w
Havs- och vattenmyndigheten åtgärdsprogram för havsmiljön: https://www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/miljomal–direktiv/havsmiljodirektivet/atgardsprogram-for-havsmiljon-i-nordsjon-och-ostersjon.html
Artikeln om ålgräs och ekologiska regim-shiften hittas här: https://link.springer.com/article/10.1007/s12237-018-0382-y
Läs mer om forskningsprogrammet ZORRO här: https://havochsamhalle.gu.se/havsforskning/zorro

Carina Eliasson

Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera